Kontakt

666-777-888

55548@gm.pl
 www.mobbterror.com

Advertisements

Ankieta o mobbingu.

Kilka słów o …

Mobbing to systematycznie powtarzające się, długotrwałe wrogie zachowanie wobec jednej lub kilku osób, aby zniszczyć ich reputację i odporność psychiczną oraz wykluczyć z zespołu zawodowego lub grupy koleżeńskiej. Jest to proces charakteryzujący się pojawieniem ofiary i działającego świadomie prześladowcy, zwanego mobberem. Przebiega on w czterech fazach :

  1. KONFLIKT – prześladowca powierza mobbingowanemu zbyt wiele odpowiedzialnych zadań, krytykuje jego pracę przy każdej okazji. Ofiara jest pewna, że istnieją możliwości rozwiązania konfliktu i bagatelizuje problem.
  2. NĘKANIE – prześladowca izoluje pracownika, ignoruje jego obecność i przerywa wypowiedzi. W tej oto fazie ofiara uświadamia sobie istnienie problemu i próbuje wyjaśniać jego przyczyny.
  3. NARUSZENIE GODNOŚCI OSOBISTEJ– prześladowca tworzy plotki na temat pracownika i jego życia prywatnego, ośmieszanie przekonań,religii,poglądów, przydzielanie upokarzających zajęć. Zachowanie ofiary jest następujące, nasilenie poczucia osamotnienia i rezygnacja z obrony.
  4. DZIAŁANIA SKRAJNE– prześladowca grozi w sposób fizyczny, wykonuje telefony z pogróżkami i śledzenie ,, ofiary”. Ofiara rezygnuje z pracy, ma zaburzenia psychosomatyczne oraz  trudności w wywiązywaniu się obowiązków zawodowych

06